sjcommunity.blogspot.com

title bar

Rabu, 31 Maret 2010

Hasil Syuro’ SJCommunity terkait kontroversi Perombakan Susunan kepengurusan dan Jalinan kerjasama SJC-KKY

Alhamdulillah......dengan bimbingan Allah SWT. pada syuro’ SJCommunity hari ini, tanggal 16 Maret 2010, dalam rangka memutuskan masalah kontroversi intern komunitas SJC pra-MSA, maka dihasilkan keputusan-keputusan mufakat sebagai berikut:
---Satu---
SJCommunity siap untuk menjadi sebuah komunitas alumni yang mandiri dan resmi dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia,
---Dua---
Kemandirian Saba-Jogja Community yang resmi akan diwujudkan dalam agenda perombakan susunan kepengurusan secara menyeluru
---Tiga---
Musyawarah Sidang Anggota (MSA) untuk perombakan susunan kepengurusan Saba-Jogja Community akan diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu komunitas yang mandiri dan resmi, Saba-Jogja Community (SJC) yang di Ketuai oleh Sdr. Mohamad Abdur Rohman, mengundang dan mendiskusikan hubungan kerjasama sebagai suatu ukhuwah dengan Keluarga Kudus Yogyakarta (KKY), hadir Mas Siswanto dari Universitas STIMIK AKAKOM sebagai Ketua Umum KKY yang didampingi oleh Mbak Cindy Rizka Amalia dari UNY (Alumni sabaku angkatan 2004), Mbak Almira olga Bella (IST AKPRIND), Mbak Rsma Anggira K. (UGM), Mas Faiz (UIN) serta Mas Agus Ashari N.W. (UGM) bersamaan dengan syuro’ SJCommunity sebagai tamu terhormat dan juga disaksikan oleh Mas Madidty S. (UII) sebagai alumni sabaku angkatan 2007, sehingga menghasilkan keputusan :

"Saba-Jogja Community sebagai organisasi alumni telah secara de facto bergabung dalam devisi organisasi Keluarga Kudus Yogyakarta, kemudian akan diselenggarakan Musyawarah antara SJC-KKY untuk mengesahkan status SJC dalam struktur kepengurusan KKY secara de yure dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”

Yogyakarta, 16 Maret 2010


Mengetahui:
SJCommunity - Keluarga Kudus Yogyakarta

Tidak ada komentar:

Posting Komentar